pelnia
Polityka prywatności
ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W czasie korzystania z niektórych funkcji Strony internetowej Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać. Dane za pośrednictwem Serwisów są zbierane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. W przypadku korzystania z Serwisów przez Użytkownika wyłącznie w celu zapoznania się z zawartością Serwisów, Administrator może zbierać o Użytkowniku niektóre informacje korzystając z plików cookies, o czym Użytkownicy są każdorazowo informowani przez Administratora. Informacja o plikach cookies stosowanych w Serwisach zawarta jest w punkcie XI lub XIII niniejszej Polityki prywatności. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu korzystania z udostępnionych funkcji Strony internetowej, w tym formularzy kontaktowych. Brak akceptacji postanowień niniejszej Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z udostępnionych funkcjonalności Strony internetowej, a Użytkownik powinien zrezygnować z przesyłania danych osobowych z wykorzystaniem formularzy, gdy nie akceptuje postanowień niniejszej Polityki.

CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

Administrator będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie dane podane przez Użytkownika, wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie w celu: w celach marketingowych, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Administratora komunikatów handlowych lub marketingowych (w tym usługi newsletter) – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celu informowania o wszelkich zmianach dotyczących oferty, produktów i usług oferowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO; przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec partnerów biznesowych Administratora, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; w celach analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Strony internetowej, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń warunków użytkowania Strony internetowej lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Strony internetowej, Użytkowników, klientów i pracowników Administratora i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; w celach korzystania z udostępnionych przez Administratora formularzy kontaktowych na Stronie internetowej, w tym w celu obsługi zapytań i zgłaszanych wniosków za pośrednictwem podanego przez Użytkownika kanału kontaktu – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; w celach marketingowych, w tym także do celu profilowania w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; w celu wykorzystania narzędzi naszych partnerów wspierających działanie Strony Internetowej oraz wykorzystania tychże narzędzi w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej zgodnie z pkt XIII niniejszej polityki – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w sytuacjach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda Użytkownika.

poznajmy się

poznajmy się

poznajmy się

poznajmy się

czesc@pelnia.studio

Skopiowano do schowka!